New York, 21. veljače 2017.

Dt Bušić na raspravi Vijeća sigurnosti UN o sukobima u Europi

U Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda 21. veljače 2017. godine predsjedavajuća Ukrajina organizirala je raspravu na visokoj političkoj razini o sukobima u Europi. Republiku Hrvatsku predstavljala je državna tajnica za političke poslove, Zdravka Bušić.

Hrvatska je akumulirala jedinstveno iskustvo i u transformaciji instrumenata djelovanja UN u kriznim žarištima, kao i u periodu post-konfliktne rehabilitacije, izgradnje demokratskih institucija i jačanja pravne države. Ta znanja nudimo svim zainteresiranim partnerima angažiranima u izgradnji cjelovitog i trajnog mira u Europi, ali i u drugim dijelovima svijeta. U kontekstu sprječavanja sukoba, državna tajnica Bušić istaknula je važnost preventivne diplomacije, pravovremene reakcije na rana upozorenja, te važnost primjene međunarodno prihvaćenih mjera za jačanje povjerenja i sigurnosti.