Zagreb, 25. studenog 2019.

Obilježavamo Međunarodni dan uklanjanja nasilja nad ženama

Izvor: UN


Danas, 25. studenog, u svijetu se obilježava Međunarodni dan uklanjanja nasilja nad ženama, proglašen odlukom Ujedinjenih naroda iz 1999. godine u znak sjećanja na sestre Mirabel iz Dominikanske Republike, a koje su na današnji dan 1960. godine brutalno pogubljene od strane diktatora Rafaela Trujilla. Uklanjanje ove vrste nasilja jedan je od prioriteta u vanjskopolitičkim aktivnostima Republike Hrvatske, koja u međunarodnim okvirima podupire rezolucije i dokumente s ciljem jačanja napora za uklanjanje svih oblika nasilja nad ženama. Također koristi svaku prigodu za adresiranje ovog pitanja i aktivno sudjelovanje u razvoju strategija i promicanju pravnog okvira i praktičnih mjera za njegovo sprječavanje i uklanjanje.

Širom svijeta, jedna od tri žene preživjela je fizičko ili spolno nasilje. Sukladno UN-ovoj Deklaraciji o uklanjanju nasilja nad ženama iz 1993. godine, nasilje nad ženama predstavlja kršenje ljudskih prava i posljedica je diskriminacije, neravnopravnosti i stereotipa. Nažalost, unatoč postojanju pravnih i zakonskih mehanizama, nasilje nad ženama i djevojčicama još je uvijek najprisutniji oblik kršenja ljudskih prava u svijetu. Njegovo uklanjanje zahtijeva integrirani pristup, uz posebno značenje mjera sprječavanja i potporu ženama koje su preživjele nasilje.

Upravo s tim ciljem, Hrvatska je 2018. ratificirala Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te potvrdila trajnu namjeru poduzimanja mjera usmjerenih promicanju ravnopravnosti spolova i suzbijanja svih oblika diskriminacije i nasilja nad ženama, uključujući nasilje u obitelji.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u svojim aktivnostima u okviru međunarodnih organizacija te u bilateralnim odnosima promiče važnost edukacije i preventivnog djelovanja; osnaživanje žena; potrebu školovanja djevojčica i podizanje kvalitete njihovog obrazovanja;  pristup žena ekonomskim resursima;  političko sudjelovanje i zastupljenost žena te promjenu društvenih normi i predrasuda koje dovode do nasilja nad ženama.

Borba protiv svih oblika nasilja nad ženama i nadalje će biti među prioritetima djelovanja Ministarstva vanjskih i europskih poslova u području ljudskih prava.