New York, 30. siječnja 2014.

Veleposlanik Vladimir Drobnjak izabran za potpredsjednika ECOSOC-a

Stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u New Yorku, veleposlanik Vladimir Drobnjak, izabran je za potpredsjednika Gospodarskog i socijalnog vijeća (ECOSOC) 30. siječnja 2014. godine. Kao potpredsjednik ECOSOC-a, veleposlanik Drobnjak bit će zadužen za integracijski segment, a dužnost potpredsjednika obavljat će tijekom 2014. i 2015. godine.

Republika Hrvatska bila je članica ovog iznimno važnog tijela Ujedinjenih naroda u mandatu 2000. – 2002., pri čemu je tijekom 2002. g. i predsjedavala ECOSOC-om. U listopadu 2012. godine Hrvatska je ponovno izabrana za članicu Gospodarskog i socijalnog Vijeća za razdoblje od 2013. do 2015. godine. Novim članstvom Hrvatska potvrđuje svoj ugled i međunarodni položaj u pitanjima promicanja i ostvarenja gospodarskih i socijalnih politika važnih za Ujedinjene narode.

ECOSOC je središnje tijelo Ujedinjenih naroda za rasprave, donošenje smjernica i preporuka te koordinaciju UN-ovih aktivnosti na području gospodarskog, društvenog i ostalih povezanih aspekata globalnih razvojnih politika, te ljudskih prava i temeljnih sloboda. Sastavljeno je od 54 države članice UN-a, koje bira Opća skupština na mandat od tri godine, a ECOSOC surađuje s više od 3200 nevladinih organizacija. Rad ECOSOC-a se temelji na aktivnostima njegovih supsidijarnih tijela, te specijaliziranih agencija, programa i fondova UN-a.